Arkivet omfatter også fx britisk propaganda, rapporter og skrivelser fra danske myndigheder, materiale fra de politiske partier, tysk og dansk-nazistisk propaganda, kopier af sager fra retsopgøret samt forsknings- og personarkiver.

HSB’s kerne er en fremragende bestand af illegale blade, flyveblade, bøger, sange mm. – illegalt materiale fra alle hjørner af det besatte Danmark. Desuden rummer arkivet beretninger fra modstandsfolk, tysk og nazistisk materiale, personarkiver samt forskningsarkiver fra anerkendte historikere.

Registranter

Hent HSB’s arkivregistrant (PDF)

Hent HSB’s småtryksregistrant (PDF)

Ansøgning om arkivadgang

Til dele af HSBs arkivmateriale, skal der søges om arkivadgang.

Hent ansøgningsskemaet her og send det i udfyldt stand til HSB.

Digitalt materiale

Find “Frit Danmark” og “De frie Danske” i fuld længde på illegalpresse.dk

Siden rummer også forslag til hvordan HSB’s materialer kan bruges i undervisning.