Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB) er en arkivinstitution, der dækker besættelsesårene og tiden umiddelbart før og efter.

HSB’s bogsamling og omfattende arkivmateriale fra og om besættelsestiden er åbent for alle interesserede, der søger viden og materiale.
HSB er placeret på Esbjerg Museum få hundrede meter fra banegården i Esbjergs centrum.

HSB har i en lang årrække forsket i besættelsestidens historie og udgivet en række bøger, der kan købes på Sydvestjyske Museer.
HSB tilbyder undervisning og en stribe ”ud af huset”-foredrag om besættelsesårene og efterkrigstiden, ligesom medarbejdernes viden løbende formidles i aktiviteter på Esbjerg Museum eller via Sydvestjyske Museer i øvrigt.

HSB’s historie

Samlingen blev grundlagt af seminarierektor Palle Schmidt, der selv var aktiv i modstandsbevægelsen. I marts 1943 startede Palle Schmidt sin indsamling af dokumentationsmateriale om besættelsen. Han fortsatte dette arbejde efter krigen.

I 1986 oprettedes Fonden: Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-45, og Esbjerg Kommune har siden stillet lokaler til rådighed og ydet et årligt driftstilskud. Ved Palle Schmidts død i 1991 overgik Samlingens daglige ledelse til fondens bestyrelse og en gruppe af frivillige medarbejdere, indtil der i 1993 blev ansat en faguddannet leder af Samlingen.

Siden 1993 har der været lagt vægt på at leverer ydelser til undervisningsmiljø og foreninger og private i form af foredrag, undervisning, vejledning og fremskaffelse af relevant arkivmateriale for opgaveskrivning. Fra 1996 blev denne service på visse punkter udvidet til resten af landet, idet HSB var en af de første kulturhistoriske institutioner, som formidlede via internet.
HSB har også udarbejdet udstillinger. Nogle af dem kan ses på Samlingen.

Med en donation fra Esbjerg Fonden kunne HSB i maj 2003 flytte til helt nye lokaler på Syddansk Universitets campus i Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9.