HSBs undervisningstilbud er beskrevet nedenfor og bookes via Esbjerg Museums hjemmeside, hvor priser og åbningstider også fremgår.

HSB har også bidraget til udviklingen af grundskole-forløb i HolocaustUndervisningsCentret og til historiske værksteder i ”BESAT – Esbjerg 1943”.
Disse forløb bookes hos MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring via undervisningsportalen ude.nu.

Ungdomsuddannelserne

Forløb om nazismen i tre dele

Eleverne får først en bred introduktion til nazismen som ideologi.
Dernæst zoomer vi ind på nazismens jødehad, dehumanisering og propaganda med efterfølgende elevdiskussion.

Endelig får eleverne en kort introduktion til tredivernes og fyrrernes danske nazisme og arbejder i grupper med kilder fra det danske nazistparti.

(Det er en fordel for eleverne, hvis de forud har fået en generel introduktion til ideologier. )

Forløbet finder sted i Holocaust Undervisnings Centret på Esbjerg Museum.

Varighed: 2 timer

Holocaust – Før Under Efter

Forløb i HolocaustUndervisningsCentret om ikke alene Holocaust, men også om nazisternes forfølgelse af romaer, funktionshæmmede, homoseksuelle og andre minoriteter i perioden 1933-1945.

Forløbet vil få eleverne til at reflektere over forfølgelserne og folkemordets skelsættende betydning gennem personhistorier og et kritisk fokus på emner som racetænkning og fremmedhad.

Forløbet perspektiverer yderligere til i dag ved at inddrage det 21. århundredes Holocaustbenægtelse.

Forløbets tre dele

1. Før folkedrabet: Om nazisternes udgrænsningspolitik og dehumanisering af jøderne i 1930erne, om eugenik og nazistisk raceideologi i et bredt perspektiv. Hér arbejder eleverne i små grupper bl.a. med at analysere en nazistisk racehygiejnisk propagandaplakat.

2. Under folkedrabet: Om hvordan massemordet lod sig gøre og blev gennemført. Her reflekterer eleverne over og diskuterer grænserne mellem gerningsmand-offer-tilskuer ved hjælp af fotos og film.

3. Efter folkedrabet: Om opgøret med krigsforbryderne og Holocaustbenægtelsen efter 1945. Eleverne bliver sat ”ansigt til ansigt” med Holocaust-overlevere, som fortæller om deres motiver til at videregive deres historie til eftertiden. På den måde introduceres det 21. århundredes Holocaustbenægtelse på internettet.

Varighed: 4 timer inkl. pauser. Kan tilpasses
Pris: Gratis
Max. 30 personer

Forløbet gennemføres et begrænset antal gange efter først til mølle-princippet.

BESAT og MODSTAND med kildearbejde

Eleverne vises først rundt i MODSTAND.

Derefter arbejder eleverne i grupper med kilder om – og fra besættelsestiden.

Herefter ser eleverne den ni min. lange film om Esbjerg 1939-47 og inddeles i fire grupper.

Grupperne roterer mellem de fire personer/besættelsestidsdilemmaer i BESAT-udstillingen, som de skal undersøge og forholde sig til. Grupperne får udleveret spørgsmål til personerne/dilemmaerne.

(Det er en fordel, at eleverne på forhånd har set filmen ”Flammen og Citronen”.)

Varighed: 3 timer

Ungdomsuddannelserne og grundskolen

Rundvisning i MODSTAND og introduktion til BESAT

Få en kombineret tur i de to udstillinger. Vores rundviser tager jer med gennem “MODSTAND – Esbjerg, Ribe, Bramming 1940-45” og fortæller historien om modstandsfolkene i de tre byer. Hvem var de? Hvad drev dem? Og hvad opnåede de?
Herefter får I en introduktion til tankerne bag udstillingen “BESAT- Esbjerg 1943”, som I så kan se på egen hånd.

Varighed: 1 time


Rundvisning i Fovrfeld Gravlund

Hør om krigskirkegårdens historie og om nogle af de mange skæbner, der ligger begravet i Gravlunden.

Fovrfeld Gravlund er med de mange krigsgrave fra 2. Verdenskrig en unik gravplads.
Det er den største kirkegård for allierede flyvere i Skandinavien og en af de største for tyske soldater i Danmark.
Derudover er der krigsflygtninge, tyskallierede soldater, sovjetiske krigsfanger, polske agenter m.fl. begravet side om side.
De forskellige gravfelter bindes sammen af det store monument for lokale faldne fra Esbjerg.

Varighed: 1½ time