HSBs undervisningstilbud er beskrevet nedenfor og bookes via Esbjerg Museums hjemmeside, hvor priser og åbningstider også fremgår.

HSB har også bidraget til udviklingen af grundskole-forløb i HolocaustUndervisningsCentret og til historiske værksteder i ”BESAT – Esbjerg 1943”.
Disse forløb bookes hos MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring via undervisningsportalen ude.nu.

Ungdomsuddannelserne

Forløb om nazismen i tre dele

Eleverne får først en bred introduktion til nazismen som ideologi.
Dernæst zoomer vi ind på nazismens jødehad, dehumanisering og propaganda med efterfølgende elevdiskussion.

Endelig får eleverne en kort introduktion til tredivernes og fyrrernes danske nazisme og arbejder i grupper med kilder fra det danske nazistparti.

(Det er en fordel for eleverne, hvis de forud har fået en generel introduktion til ideologier. )

Forløbet finder sted i Holocaust Undervisnings Centret på Esbjerg Museum.

Varighed: 2 timer

BESAT og MODSTAND med kildearbejde

Eleverne vises først rundt i MODSTAND.

Derefter arbejder eleverne i grupper med kilder om – og fra besættelsestiden.

Herefter ser eleverne den ni min. lange film om Esbjerg 1939-47 og inddeles i fire grupper.

Grupperne roterer mellem de fire personer/besættelsestidsdilemmaer i BESAT-udstillingen, som de skal undersøge og forholde sig til. Grupperne får udleveret spørgsmål til personerne/dilemmaerne.

(Det er en fordel, at eleverne på forhånd har set filmen ”Flammen og Citronen”.)

Varighed: 3 timer

Ungdomsuddannelserne og grundskolen

Rundvisning i MODSTAND og introduktion til BESAT

Få en kombineret tur i de to udstillinger. Vores rundviser tager jer med gennem “MODSTAND – Esbjerg, Ribe, Bramming 1940-45” og fortæller historien om modstandsfolkene i de tre byer. Hvem var de? Hvad drev dem? Og hvad opnåede de?
Herefter får I en introduktion til tankerne bag udstillingen “BESAT- Esbjerg 1943”, som I så kan se på egen hånd.

Varighed: 1 time